Jak przekierować i połączyć komórki między różnymi plikami Excela


Jak przekierować i połączyć komórki między różnymi plikami Excela

Łączenie dwóch arkuszy programu Excel, aby można było odczytać wartość z drugiej, jest znacznie łatwiejsze niż się wydaje, a funkcja ta jest potrzebna wielu osobom. Nikt nie ma tylko jednego pliku Excel i podczas gdy łatwo jest dodać dane z pliku do drugiego, nadążanie za zmianami, tak aby były odzwierciedlane we wszystkich plikach, jest czasochłonne i podatne na błędy. Poniższy mały samouczek pomaga ci połączyć komórkę z jednego pliku Excel do komórki w innym pliku Excel, tak, że sam się aktualizuje.

Najpierw będziesz musiał otworzyć oba pliki. Określ, które komórki chcesz połączyć. Ze względu na ten samouczek zakładamy, że masz dwa pliki o nazwach A i B. Arkusze są tutaj nieistotne. Chcesz odwołać się do komórki A4 w pliku B, aby komórka C2 odzwierciedlała jej wartość.

Przejdź do pliku A, wybierz komórkę A4 i skopiuj ją. Następnie otwórz plik B i wybierz komórkę C2. Na wstążce Strona główna kliknij strzałkę u dołu przycisku Wklej, a zobaczysz strzałkę rozwijaną. Kliknij go i wybierz opcję "Wklej link" w sekcji "Inne opcje wklejania".

Za każdym razem, gdy zmienisz wartość w pliku źródłowym, tj. W pliku A, zostanie ona automatycznie zaktualizowana w pliku B po jej uruchomieniu. Link będzie działać tak długo, jak długo lokalizacja pliku pozostanie niezmieniona. Pliki nie muszą znajdować się w tym samym folderze.


Jak automatycznie formatować słowo lub frazę w MS Word

Jak automatycznie formatować słowo lub frazę w MS Word

Microsoft Word ma bogaty zestaw opcji formatowania tekstu. Jeśli dobrze znasz wiele pozycji, które możesz wstawić do dokumentu, możesz zaprojektować dobrze wyglądający dokument. MS Word ma również podstawowe formatowanie tekstu, tj. Stosowanie pogrubienia, podkreślenia i kursywy do tekstu. Istnieją skróty klawiaturowe, które ułatwiają stosowanie tych stylów i narzędzie do malowania formatów w celu zastosowania złożonego formatowania do dużych fragmentów tekstu.

(MS-Oficce)

Jak zmienić orientację strony dla pojedynczej strony W MS Word

Jak zmienić orientację strony dla pojedynczej strony W MS Word

MS Word pozwala tworzyć dokumenty ze stronami w krajobrazie lub widok portretu. Możesz zmienić orientację w dowolnym momencie, ale dotyczy to każdej strony w dokumencie. Nie ma opcji zmiany orientacji strony dla pojedynczej strony w MS Word, przynajmniej nie jest to oczywiste. Możesz ustawić inną orientację dla dowolnej strony w dokumencie, jeśli wiesz, której opcji użyć.

(MS-Oficce)