Jak tworzyć niestandardowe style nagłówków w MS Word


Jak tworzyć niestandardowe style nagłówków w MS Word

Aplikacje MS Office mają kolorowe motywy. Są najbardziej zauważalne w programie PowerPoint, gdy trzeba wybrać motyw kolorów dla stylu prezentacji. One również istnieją w Word, ale nie będziesz wiedział, chyba że wstawisz stół, dodasz kształt lub nagłówek. Kolor nagłówka zależy od kolorów wybranych dla dokumentu. Jeśli nie podoba Ci się kolor, czcionka i styl, możesz utworzyć niestandardowe style nagłówków w MS Word. Możesz dostosować wszystko, od koloru, czcionki, rozmiaru, a nawet stylów i zamienić je w nagłówek, który możesz szybko zastosować w galerii stylów.

Utwórz niestandardowy styl nagłówków

Otwórz plik MS Word i wpisz swój nagłówek. Wybierz go i kliknij małą strzałkę w prawym dolnym rogu okna Style.

Zostanie otwarty nowy panel o nazwie "Style". Na samym dole tego panelu znajduje się przycisk dla nowych stylów. Kliknij go.

Otworzy się nowe okno. Tutaj możesz komponować swój styl. Nadaj mu nazwę, aby później można go było łatwo znaleźć w galerii stylu. Zmień "Typ stylu" na "Połączony". Następnie otwórz rozwijane menu "Styl oparty na" i wybierz "Nagłówek 1".


Jak dostosować legendę wykresu w MS Office

Jak dostosować legendę wykresu w MS Office

MS Word, PowerPoint i Excel są wyposażone w bibliotekę wykresów i wykresów. W Excelu są one znacznie łatwiejsze do wstawienia. Możesz wybrać dane, które chcesz wydrukować na osi wykresu, a Excel zajmie się resztą. Te wykresy można kopiować i wklejać do innych plików MS Office. W Excelu są całkiem inteligentne; jeśli na przykład zaktualizujesz wartość jednego z naniesionych punktów, wykres zaktualizuje się automatycznie.

(MS-Oficce)

Jak znaleźć całe słowa w MS Word Zamiast ciągów tekstowych

Jak znaleźć całe słowa w MS Word Zamiast ciągów tekstowych

MS Word ma naprawdę przydatną funkcję znajdowania i zamiany. Pozwala przeszukiwać cały dokument na słowo i zastępować go innym. Jest to przydatne w wielu przypadkach, np. jeśli chcesz zastąpić nazwiska w dokumencie. Domyślnie funkcja "Znajdź" wyszukuje pasującą sekwencję liter. Jeśli szukasz słowa "on" za pomocą funkcji Znajdź, podświetli ono słowo "the" w wyszukiwaniu.

(MS-Oficce)