Jak dostosować legendę wykresu w MS Office


Jak dostosować legendę wykresu w MS Office

MS Word, PowerPoint i Excel są wyposażone w bibliotekę wykresów i wykresów. W Excelu są one znacznie łatwiejsze do wstawienia. Możesz wybrać dane, które chcesz wydrukować na osi wykresu, a Excel zajmie się resztą. Te wykresy można kopiować i wklejać do innych plików MS Office. W Excelu są całkiem inteligentne; jeśli na przykład zaktualizujesz wartość jednego z naniesionych punktów, wykres zaktualizuje się automatycznie. Wstępnie ustawione wykresy zawierają pewne elementy, np. jak będzie wyglądał tytuł i gdzie zostanie umieszczony, gdzie pojawią się etykiety danych, gdzie będą się obracać tytuły osi, jak będzie wyglądać legenda, między innymi. Dla każdego wykresu istnieje wcześniej ustalona legenda, ale możesz zmienić legendę wykresu w MS Office na inną, która Ci odpowiada.

Dostosuj legendę wykresu

Działa to we wszystkich aplikacjach MS Office, które możesz utworzyć chart / graph in. Dla aplikacji, w których nie można tworzyć wykresów, ale można je wkleić np Outlook, ta opcja nie będzie dostępna.

Otwórz plik z wykresem, dla którego chcesz zmienić legendę lub wstaw wykres do dokumentu. Upewnij się, że jest edytowalny. Wykresy, które kopiujesz i wklejasz między aplikacjami MS Office, można ogólnie edytować, więc nie będziesz miał problemów.

Wybierz wykres, dla którego chcesz zmienić legendę. Po wybraniu wykresu karta Narzędzia wykresów staje się aktywna. Przejdź do karty Projekt na karcie Narzędzia wykresów

Po lewej stronie pojawi się przycisk "Dodaj element wykresu". Kliknij go i wybierz z menu opcję Legendy. Pokaże ci różne układy legend, które są obsługiwane przez wykresy w MS Office. Możesz wybrać jedną z nich, aby zastąpić bieżącą. Na podstawie ilości dostępnego miejsca możesz zastąpić domyślną legendę tym, która jest łatwiejsza do odczytania i mieści się w dokumencie.


Jak znaleźć całe słowa w MS Word Zamiast ciągów tekstowych

Jak znaleźć całe słowa w MS Word Zamiast ciągów tekstowych

MS Word ma naprawdę przydatną funkcję znajdowania i zamiany. Pozwala przeszukiwać cały dokument na słowo i zastępować go innym. Jest to przydatne w wielu przypadkach, np. jeśli chcesz zastąpić nazwiska w dokumencie. Domyślnie funkcja "Znajdź" wyszukuje pasującą sekwencję liter. Jeśli szukasz słowa "on" za pomocą funkcji Znajdź, podświetli ono słowo "the" w wyszukiwaniu.

(MS-Oficce)

Jak tworzyć niestandardowe style nagłówków w MS Word

Jak tworzyć niestandardowe style nagłówków w MS Word

Aplikacje MS Office mają kolorowe motywy. Są najbardziej zauważalne w programie PowerPoint, gdy trzeba wybrać motyw kolorów dla stylu prezentacji. One również istnieją w Word, ale nie będziesz wiedział, chyba że wstawisz stół, dodasz kształt lub nagłówek. Kolor nagłówka zależy od kolorów wybranych dla dokumentu.

(MS-Oficce)