Jak automatycznie formatować słowo lub frazę w MS Word


Jak automatycznie formatować słowo lub frazę w MS Word

Microsoft Word ma bogaty zestaw opcji formatowania tekstu. Jeśli dobrze znasz wiele pozycji, które możesz wstawić do dokumentu, możesz zaprojektować dobrze wyglądający dokument. MS Word ma również podstawowe formatowanie tekstu, tj. Stosowanie pogrubienia, podkreślenia i kursywy do tekstu. Istnieją skróty klawiaturowe, które ułatwiają stosowanie tych stylów i narzędzie do malowania formatów w celu zastosowania złożonego formatowania do dużych fragmentów tekstu. Ręczne stosowanie stylu wymaga czasu, więc łatwiej jest po prostu automatycznie sformatować słowo lub wyrażenie.

Na przykład, jeśli konkretne słowo w dokumencie musi być pogrubione lub zaznaczone kursywą, nie chcesz zastosować stylu ręcznie . W rzeczywistości nie musisz. Możesz powiedzieć MS Word, aby automatycznie sformatować słowo lub wyrażenie. Za każdym razem, gdy wpiszesz słowo lub frazę, MS Word sprawi, że będzie on pogrubiony lub podkreślony automatycznie. Oto jak to skonfigurować. Ustawiona reguła automatycznego formatowania będzie dotyczyć wszystkich dokumentów.

Otwórz dokument MS Word i wpisz słowo lub frazę, do której chcesz zastosować charakterystyczny format. Po wpisaniu go pogrubiony, zmień rozmiar czcionki, zmień kolor, zmień to, co chcesz. Po zakończeniu wybierz tekst i wprowadź następujący skrót klawiaturowy; Alt + T. Na górze pojawi się małe okno. Po wykonaniu tej czynności stuknij przycisk A.

Zostanie otwarte okno Autokorekty. Przejdź do zakładki Autokorekty. W Zamień tekst podczas pisania sekcji wybierz opcję "Tekst sformatowany". W polu Zamień wprowadź słowo lub frazę, które chcesz automatycznie sformatować. Słowo / wyrażenie uwzględnia wielkość liter. Kliknij Dodaj, a następnie OK.


Jak oznaczyć dokument jako ostateczny w MS Word

Jak oznaczyć dokument jako ostateczny w MS Word

Pakiet biurowy MS Office nie ma tej samej funkcji współpracy na żywo, co pakiet Office 365 robi. Mimo to nadal pozwala wielu osobom pracować nad jednym dokumentem. Po prostu nie ma współpracy na żywo. Zamiast tego masz dokumenty główne, które możesz utworzyć, aby kontrolować inne mniejsze części dużego dokumentu.

(MS-Oficce)

Jak zatrzymać zapisywanie wysłanych wiadomości e-mail w programie Outlook 2016

Jak zatrzymać zapisywanie wysłanych wiadomości e-mail w programie Outlook 2016

Program MS Outlook jest jednym z najstarszych komputerów klienckich poczty e-mail na rynku. Jest to również jeden z najpotężniejszych klientów z funkcjami, takimi jak reguły, dzięki którym jest jeszcze lepsza. Z biegiem lat klient poczty e-mail ewoluował zarówno pod względem funkcji, jak i interfejsu użytkownika.

(MS-Oficce)