Jak zmienić plan zasilania z paska systemowego w systemie Windows 10


Jak zmienić plan zasilania z paska systemowego w systemie Windows 10

System Windows ma różne profile zasilania, które użytkownicy mogą konfigurować. Profil mocy pozwala szybko zmienić ustawienia systemu między niskim i wysokim zużyciem energii. Niektóre zmienne w planie zasilania obejmują jasność ekranu, limit czasu wyświetlania, tryb uśpienia systemu i inne. Użytkownicy mogą dostosować plan zasilania do swoich potrzeb. Istnieją trzy plany zasilania w systemie Windows 10; wysoka wydajność, zbalansowana i oszczędzająca energię. Aby przejść do innego planu zasilania, użytkownik musi otworzyć aplikację Panel sterowania, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę baterii na pasku zadań. W aktualizacji dla twórców Microsoft zamierza dodać suwak do menu ikony baterii, aby było to łatwiejsze. PowerPlanSwitcher to aplikacja Windows UWP, która oferuje teraz tę funkcję. Umożliwia zmianę planu zasilania z paska zadań na jeden z trzech domyślnych planów. Oto jak to działa.

Pobierz i uruchom PowerPlanSwitcher. Doda ikonę wtyczki zasilania do zasobnika systemowego. Kliknij go i pojawi się menu z trzema podstawowymi planami zasilania. Wybierz plan, na który chcesz się przełączyć.

Pamiętajmy, że nie musisz w ogóle otwierać aplikacji Panelu sterowania podczas przełączania planów. Powyższy GIF ma po prostu pokazać przełączanie planu zasilania.

Na powierzchni tej aplikacji jest bardzo prosta, ale ma jeszcze kilka sztuczek w rękawie. Kliknij prawym przyciskiem ikonę wtyczki zasilania, aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji.


Dlaczego niektóre klawiatury mają wiele symboli na niektórych klawiszach?

Dlaczego niektóre klawiatury mają wiele symboli na niektórych klawiszach?

Układy klawiatury są znormalizowane. Większość klawiatur jest zgodna z układem QWERTY, ale są też mniej popularne układy QZERTY, DVORAK, które są używane. Jeśli wejdziesz w mechaniczne klawiatury, istnieje więcej odmian. Użytkownicy końcowi są głównie zainteresowani układem QWERTY. Te układy są dyktowane przez umieszczenie angielskich liter na klawiaturze.

(Windows)

Jak uzyskać obraz Windows VM dla VirtualBox i VMware

Jak uzyskać obraz Windows VM dla VirtualBox i VMware

Maszyny wirtualne umożliwiają użytkownikom uruchamianie różnych wersji różnych systemów operacyjnych. Jest to przydatne, jeśli chcesz przetestować aplikacje, które są w fazie rozwoju, i brakuje Ci zasobów, by kupić oddzielny system dla każdej platformy, na której chcesz przetestować. Dla osób poszukujących dodatkowego bezpieczeństwa, maszyna wirtualna jest często wymieniana jako dobry sposób na utrzymanie aktywności prywatnej, jeśli VPN nie spełnia Twoich potrzeb.

(Windows)